Władze spółki

Zarząd

Marek Antoni Penar
Rafał Suchan

Rada Nadzorcza

Janusz Penar
Bartosz Roch Ostafiński
Karol Kamiński
Marzena Aleksandra Kletke Milejska
Przemysław Głębocki