O nas

Spółka JASOL SPÓŁKA AKCYJNA została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 24 września 2014 r. pod nr:
KRS 0000524669,
Posiadająca:
REGON: 147438640,
NIP: 1132880151.

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO